صفحه نخست / Tag Archives: کشته شدن افراد مدنی براثر انفجار مین درسایه بی مسئولیتی جمهوری اسلامی ایران،عیسی بازیار،انفجار مین،کرد خبر،کرد خبر عیسی بازیار

Tag Archives: کشته شدن افراد مدنی براثر انفجار مین درسایه بی مسئولیتی جمهوری اسلامی ایران،عیسی بازیار،انفجار مین،کرد خبر،کرد خبر عیسی بازیار

کشته شدن افراد مدنی براثر انفجار مین درسایه بی مسئولیتی جمهوری اسلامی ایران

کشته شدن افراد مدنی براثر انفجار مین درسایه بی مسئولیتی جمهوری اسلامی ایران

 در ده روز گذشته ونیمه دوم ماه فوریه ۲۰۱۷ در ۶حادثه مختلف انفجار مین در ایران ۸نفر قربانی انفجارمین شدند که سه تن از این اشخاص در استان ایلام ودرحین کارهای روزمره با مین برخورد کرده ودردم کشته شدند و۵نفردیگر بسختی مجروح گردیند که دراین میان یک کودک ۱۳ساله نیز …

ادامه خبر...