صفحه نخست / Tag Archives: محمد نظری،بیانیه جمعیت حقوق بشر کردستان در حمایت از زندانی سیاسی کرد محمد نظری

Tag Archives: محمد نظری،بیانیه جمعیت حقوق بشر کردستان در حمایت از زندانی سیاسی کرد محمد نظری

بیانیه جمعیت حقوق بشر کردستان در حمایت از زندانی سیاسی کرد محمد نظری

محمد نظری

  جمعیت حقوق بشر کردستان ضمن حمایت از خواسته‌های برحق محمد نظری زندانی سیاسی اعتصابی کرد، جمهوری اسلامی ایران را مسئول هر گونە رویداد ناگواری می‌داند کە متوجه سلامت این زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر شود. محمد نظری در شرایطی ۷۰مین روز اعتصاب غذاى خود را پشت سر …

ادامه خبر...