صفحه نخست / Tag Archives: محاکمه ریبوار طالبانی در دادگاه فدرال به خاطر برافراشتن پرچم کردستان در کرکوک،پرچم کردستان در کرکوک

Tag Archives: محاکمه ریبوار طالبانی در دادگاه فدرال به خاطر برافراشتن پرچم کردستان در کرکوک،پرچم کردستان در کرکوک

محاکمه ریبوار طالبانی در دادگاه فدرال به خاطر برافراشتن پرچم کردستان در کرکوک

محاکمه ریبوار طالبانی در دادگاه فدرال به خاطر برافراشتن پرچم کردستان در کرکوک

امروز ریبوار طالبانی مسئول شورای استان کرکوک به خاطر شکایت تعدادی  از اعضای جنبش ترکمنها در شورای استان کرکوک که مورد حمایت دولت ترکیه می باشند در دادگاهی در بغداد محاکمه می شود. اتهام وی تصمیم در مورد اتخاذ  برافراشتن پرچم کردستان در ادارات رسمی کرکوک است. پس از اعلام …

ادامه خبر...