صفحه نخست / Tag Archives: قاسم عبداله،عبدالله كرملاچعب،قاسم عبداله و عبدالله كرملاچعب،استمداد خانواده دو زندانى عرب محكوم به اعدام  از سازمان هاى حقوق بشری

Tag Archives: قاسم عبداله،عبدالله كرملاچعب،قاسم عبداله و عبدالله كرملاچعب،استمداد خانواده دو زندانى عرب محكوم به اعدام  از سازمان هاى حقوق بشری

استمداد خانواده دو زندانى عرب محكوم به اعدام  از سازمان هاى حقوق بشری

استمداد خانواده دو زندانى عرب محكوم به اعدام  از سازمان هاى حقوق بشری

  به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان به نقل از سازمان حقوق بشر کوردستان خانواده هاى دو زندانى اهوازى محكوم به اعدام از تمامى سازمانهاى حقوق بشرى درخواست كردند كه صداى فرزندان آنها را به جامعه بين المللى برسانند. آنها مى گويند فرزندان ما بى گناه هستند و اتهامات نسبت داده …

ادامه خبر...