صفحه نخست / Tag Archives: زندانیان عقیدتی اهل سنت

Tag Archives: زندانیان عقیدتی اهل سنت

تهدید و اعمال فشار بر خانواده احسان فتاحی فعال ملی مذهبی کرد

تهدید و اعمال فشار بر خانواده احسان فتاحی فعال ملی مذهبی کرد

   به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان  احسان فتاحی فعال ملی مذهبی کرد بار دیگر خبر از اعمال  فشار بر خانواده و نزدیکان خود می دهد . این فعال ملی مذهبی کرد که مهندس برق و نویسنده چندین کتاب در مجالات مختلف می باشد پس از آنچه اذیت و آزار نهادهای …

ادامه خبر...

ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﻼﻗﺎﺕ برای ماموستا خالد منصور بلاغی  

ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﻼﻗﺎﺕ برای ماموستا خالد منصور بلاغی

به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان ماموستا خالد منصور بلاغی  ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬر ﺍﺯ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . به گفته نزدیکان ماموستا خالد در طول چهار ماه گذشته سه بار خانواده این فعال اهل سنت به زندان رجایی شهر کرج مراجعه کرده  اما …

ادامه خبر...

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ کرد در زندان ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ کرد در زندان ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ

  به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان ﻣﺴﺌﻮلان ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اهل سنت کرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ می کنند و این ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ است ﮐﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ؛ وﺍﻟﯿﺒﺎﻝ ﻭ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ می باﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ …

ادامه خبر...

نامق دلدل زندانی عقیدتی اهل سنت کرد به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد

نامق دلدل زندانی عقیدتی اهل سنت کرد به 10 سال حبس تعزیری محکوم شد

به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان: نامق دلدل ﻣﺒﻠﻎ دینی و ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﺎﺑﻖ زندان ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ که ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞ ۳ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ – ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩﯼ، بدون هیچ دلیلی ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ …

ادامه خبر...

حمله ماموران زندان رجائی شهر به محل نگهداری زندانیان عقیدتی اهل سنت

به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان، روز گذشته ۱۴ مرداد ماه ماموران بازرسی رجائی شهر سرزده به بند ۴ سالن ۱۰ زندان رجائی شهر هجوم آورده و اقدام به تفتیش غیر معمولی و چند ساعته نمودند که در این اقدام وسایل زندانیان را بهم ریخته و از زور استفاده کرده اند. …

ادامه خبر...