صفحه نخست / Tag Archives: زندانیان اهل سنت

Tag Archives: زندانیان اهل سنت

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ کرد در زندان ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ کرد در زندان ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ

  به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان ﻣﺴﺌﻮلان ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اهل سنت کرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ می کنند و این ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ است ﮐﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ؛ وﺍﻟﯿﺒﺎﻝ ﻭ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ می باﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ …

ادامه خبر...

۵ سال حبس برای ماموستا ناصر پیری زندانی عقیدتی اهل سنت کردستان

۵ سال حبس برای ماموستا ناصر پیری زندانی عقیدتی اهل سنت کردستان ناصر پیری طلبه دارالعلوم مکی زاهدان اهل سنندج که در ورودی شهر زاهدان بازداشت و به اداره اطلاعات سنندج منتقل می شده بود به ۵ سال زندان محکوم شد.   به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان، ماموستا ناصر پیری …

ادامه خبر...