صفحه نخست / Tag Archives: در ادامه فشارها به جنوب کردستان ایران گمرک تمرچین در پیرانشهر را بست،تعطیلی گمرک تمرچین

Tag Archives: در ادامه فشارها به جنوب کردستان ایران گمرک تمرچین در پیرانشهر را بست،تعطیلی گمرک تمرچین

در ادامه فشارها به جنوب کردستان، حکومت ایران گمرک تمرچین در پیرانشهر را بست

گمرک تمرچینگمرک تمرچین

  به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان، در ادامه فشارها به جنوب کردستان، اداره مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران دستور تعطیلی گمرک تمرچین در پیرانشهر را صادر کرده و این گمرک در حال حاضر از فعالیت باز ایستاده است. حکومت ایران همچنین چند روز پیشتر مرزهای هوایی خود با کردستان جنوبی …

ادامه خبر...