صفحه نخست / Tag Archives: تحریک مردم توسط مامورین برای حمله به یک زندانی اهل سنت بیمار،سلیمان پیروتی،اخبار کردستان،کرد خبر،خبرنگاران آزاد کردستان،زندانیان اهل سنت،مهاباد

Tag Archives: تحریک مردم توسط مامورین برای حمله به یک زندانی اهل سنت بیمار،سلیمان پیروتی،اخبار کردستان،کرد خبر،خبرنگاران آزاد کردستان،زندانیان اهل سنت،مهاباد

بیانیه اعتراضی زندانیان اهل سنت کرد زندان رجایی شهر کرج

تحریک مردم توسط مامورین برای حمله به یک زندانی اهل سنت بیمار

زندانیان اهل سنت کرد زندان رجایی شهر کرج به رفتار مامورین زندان در تحریک بی مورد مردم در “بیمارستان رجایی شهر کرج” برای حمله به یک زندانی بیمار اهل سنت به شدت معترض هستند. این زندانیان علیرغم جو امنیتی زندان در این رابطه بیانیه ای منتشر کرده اند و در …

ادامه خبر...

تحریک مردم توسط مامورین برای حمله به یک زندانی کُرد اهل سنت بیمار

تحریک مردم توسط مامورین برای حمله به یک زندانی اهل سنت بیمار

  مامورین اعزام زندان رجایی شهر کرج که مسئولیت حفاظت از زندانی اعزام شده به بیمارستان را بر عهده داشتند، سلیمان پیروتی، زندانی اهل سنت زندان رجایی شهر که به دلیل دومین سکته قلبی در بیمارستان بستری بود را بعنوان “داعشی” به مردم حاضر در بیمارستان معرفی کردند و آنان …

ادامه خبر...