صفحه نخست / Tag Archives: بوکان مرکز استان کردستان شمالی استانی برای پاک کردن هویت

Tag Archives: بوکان مرکز استان کردستان شمالی استانی برای پاک کردن هویت

بوکان مرکز استان کردستان شمالی استانی برای پاک کردن هویت

بوکان مرکز استان کردستان شمالی

  بالغ بر ۴ دهه است، که هر از گاهی و هر دفعه از زبانی فردی مسئله “استان مکریان” مطرح می‌گرد در چند روز گذشته این دفعه از شبکه خبر ایران موضوع تشکیل استان “کوردستان شمالی” با مرکزیت بوکان مطرح شده است؛ جدا از تفاوت در اسم استان که قبلا …

ادامه خبر...