صفحه نخست / Tag Archives: اوقاف کردستان عراق خواستار ممنوعیت ورود مقامات ایرانی به اقلیم شد،کنفرانس امام شافعی در سلیمانیه،مریوان نقشبندی،اخبار کردستان،کرد خبر

Tag Archives: اوقاف کردستان عراق خواستار ممنوعیت ورود مقامات ایرانی به اقلیم شد،کنفرانس امام شافعی در سلیمانیه،مریوان نقشبندی،اخبار کردستان،کرد خبر

اوقاف کردستان عراق خواستار ممنوعیت ورود مقامات ایرانی به اقلیم شد

وزارت اوقاف حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد کە هیچ کدام از احزاب سیاسی حق ندارند بە طور مستقیم و یکجانبە مسئولان حکومت ایران را بە کردستان دعوت کنند. خبرگزاری‌های اقلیم کردستان طی اخباری به نقل از وزارت اوقاف و امور مذهبی حکومت اقلیم کردستان نوشتند که این وزارت “نسبت بە …

ادامه خبر...