صفحه نخست / Tag Archives: احضار کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان به دادگاه ویژەی روحانیت،کاک حسن امینی

Tag Archives: احضار کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان به دادگاه ویژەی روحانیت،کاک حسن امینی

احضار کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان به دادگاه ویژەی روحانیت

احضار کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان به دادگاه ویژەی روحانیت

  کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان از سوی دادگاه ویژەی روحانیت به همدان احضار شد. به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان “کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان” در پی تماس تلفنی پنجشنبه ۸ تیر ماه سال جاری از سوی دادگاه ویژەی روحانیت همدان، به این دادگاه احضار شد. …

ادامه خبر...