صفحه نخست / مقاله / اعلام مواضع مشترک  بیش از 30 حزب سیاسی کردستان در مورد رویدادهای اخیر جنوب کردستان

اعلام مواضع مشترک  بیش از 30 حزب سیاسی کردستان در مورد رویدادهای اخیر جنوب کردستان

اعلام مواضع مشترک  بیش از 30 حزب سیاسی کردستان در مورد رویدادهای اخیر جنوب کردستان
احزاب سیاسی جنوب کردستان

 ما احزاب و سازمان‌های سیاسی کردستان پیش از ظهر ٢٢/١٠/٢٠١٧، در نشستی مشترک در شهر اربیل اوضاع سیاسی اقلیم کردستان و رخدادهای اکنون و آینده کردستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادە و مواضع مشترک خود را در مورد اقلیم کردستان بە این شرح اعلام می‌کنند:

 – ما احزاب سیاسی کردستان  اتحاد و رأی مشترک احزاب سیاسی کردستان را تنها ضامن پیروزی و حل همە مشکلات میدانیم.

-‌ حملات نظامی، سیاسی و اقتصادی کردستان از سوی دولت عراق علیە مردم کردستان و مناطق کردستانی خارج از ادارە  اقلیم کردستان را محکوم کردە و این حملات را غیردمکراتیک و علیە انسانیت دانستە و اعلام می‌داریم کە چنین حملاتی موقت بودە و بە امر واقع تبدیل نخواهند شد.

-‌ در پاسخ بە جامعه‌ بین‌الملل و دوستانمان در مورد حل مشکلات کردستان با دولت عراق از طریق گفتگو، اعلام می‌کنیم کە ما همیشه خواهان مذاکرە و گفتگو بوده‌ایم، اما طرف عراقی منطق نظامی را انتخاب کردە است. ما احزاب کردستانی اعلام می‌کنیم کە آمادە گفتگوی بدون قید وشرط و بر اساس قانون اساسی هستیم و مخالف اعمال هر گونە قدرت نظامی و خشونت هستیم. لازم است دولت عراق با اقرار بە حقوق مردم کردستان با دولت اقلیم کردستان بە عنوان نماینده مردم کردستان، بە میز گفتگو روی بیاورد.

-‌ ما احزاب و سازمان های سیاسی کردستان هر اقدامی جهت تقسیم کردستان بە دو ادارە را شدیدا محکوم می‌کنیم و لازم است اقلیم کردستان بە طور متحد با دولت مرکزی عراق بە گفتگو بپردازد.

-‌از همە رسانە‌های احزاب کردستان می‌خواهیم از تحریکات نابجا خودداری کردە و لازم است با امانتداری اخبار و رخدادها را بە مخاطبان خود رساندە و  همە را بە  اتحاد و آشتی عمومی دعوت نمایند.

در پایان بە روح پاک شهدای کردستان و قربانیان شهر کرکوک و طوز خورماتو و خانقین درود می‌فرستیم. استقامت و مبارزە پیشمرگان را ارج می‌نهیم و  سلام و درود خود را بە همە خواهران و برادرانمان می‌فرستیم کە بر اثر حملات نیروهای عراقی از خانە خود آوارە شدەاند. 

– پیروز باد اردە حق‌طلبانە مردم کردستان

احزاب و سازمان های سیاسی کردستان

١-‌ پارت دمکرات کردستان

٢‌- اتحادیە میهنی کردستان

٣‌-‌ حزب شیوعی کردستان

٤‌- اتحاد ملی دمکراتیک کردستان YNDK

٥- حزب زحمتکشان کردستان

٦- حزب سوسیالیست دمکراتیک کردستان

٧- حزب کارگران و رنجبران کردستان

٨- جنبش دمکراتیک مردم کردستان

٩- اتحاد اسلامی کردستان

١٠- حزب محافظین کردستان

١١- حزب ترقیخواه دمکراتیک کردستان

١٢- جنبش آزادی دمکراتیک کردستان

١٣- جنبش آشتی‌جویان کردستان

١٤- حزب محافظین دمکراتیک کردستان

١٥- حزب ملی کردستان

١٦- جنبش اجتماع سریان‌ها

١٧- حزب دمکراتیک بیت نهرین

١٨- اتحاد بیت‌نهرین ملی

١٩- حزب دمکراتیک کلدان

٢٠- شورای ملی کلدان

٢١- رابطه جهانی کلدان

٢٢- حزب وطنی آشوری

٢٣- جنبش دمکرات مسیحی مستقل

٢٤- حزب توسعە ترکمن

٢٥- حزب دمکراتیک ترکمن در کردستان

٢٦- جمعیت لیبرال ترکمن

٢٧- جمعیت روشنفکری ترکمن در کردستان

٢٨-حزب وطنی ترکمن

٢٩- بنیاد اجاقی ترکمن

٣٠- جنبش دمکراتیک ترکمن

٣١- حزب اصلاح‌طلب ترکمن

٣٢- جبهەی شرعی ترکمن

٢٢ / ١٠ / ٢٠١٧

اربیل- کردستان

 

مطالب بیشتر

آکو کریمی

حضور برای دومین سال متمادی والیبالیست کرد مهابادی در لیگ اروپا

آکو کریمی، والیبالیست مهابادی برای دومین سال متمادی در لیگ اروپا توپ خواهد زد. به …

ابوبکر رستمی

اعتصاب غذای یک دانشجوی پزشکی زندانی اهل سنت کُرد محکوم به اعدام در زندان مرکزی زاهدان

یک زندانی اهل سنت  کُرد در اعتراض به صدور حکم اعدام و نگهداری وی در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *