صفحه نخست / ایران / اوقاف کردستان عراق خواستار ممنوعیت ورود مقامات ایرانی به اقلیم شد

اوقاف کردستان عراق خواستار ممنوعیت ورود مقامات ایرانی به اقلیم شد

اوقاف کردستان عراق خواستار ممنوعیت ورود مقامات ایرانی به اقلیم شد

وزارت اوقاف حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد کە هیچ کدام از احزاب سیاسی حق ندارند بە طور مستقیم و یکجانبە مسئولان حکومت ایران را بە کردستان دعوت کنند.
خبرگزاری‌های اقلیم کردستان طی اخباری به نقل از وزارت اوقاف و امور مذهبی حکومت اقلیم کردستان نوشتند که این وزارت “نسبت بە شرکت و حضور مقامات ایران در کنفرانس شافعی کە در استان سلیمانیه برگزار گردید ابراز نگرانی کردە و نامەای اعتراضی بە دفتر روابط خارجی حکومت اقلیم کردستان ارسال کرد.”
در این زمینە مریوان نقشبندی، مدیر روابط وزارت اوقاف حکومت اقلیم کردستان اظهار کرد، “هیچکدام از احزاب سیاسی حق ندارند، اقدام به دعوت از مسئولان جمهوری اسلامی ایران کنند، چرا که چنین اقدامی مسئولیت حکومت اقلیم کوردستان است و اقدامی کە در کنفرانس شافعی سلیمانیه صورت گرفت، مغایر با دستوراتی است کە حکومت اقلیم کردستان اعلام کردە است.
این گزارش افزود “نقشبندی همچنین ابراز داشت کە منطقه، بە خصوص عراق و سوریه در مرحلە حساس فرقه ای قرار گرفتەاند و این درحال است کە جمهوری اسلامی ایران بدون اطلاع قبلی کنفرانسی در سلیمانیە برگزار کردە و طی آن در خاک کردستان بە شماری از جریانات سنی و نیز آمریکا و سایرین حملەور شدە است.
روز چهارشنبه یکم دیماە ١٣٩۵ خورشیدی، کنفرانس شافعی برای همزیستی در شهر سلیمانیە برگزار شد کە این کنفرانس از سوی وزارت اوقاف حکومت اقلیم کردستان بە شدت مورد انتقاد قرار گرفت. همچنین مدیر روابط عمومی وزارت اوقاف کوردستان گفته کە هیئت اوقاف پارلمان کوردستان و اتحادیه علمای دین کردستان نیز از این کنفرانس مطلع نبودەاند. بر اساس این گزارش محمد حسین شاهرودی نمایندە علی خامنەای رهبر ایران در سنندج در این کنفرانس شرکت داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *