صفحه نخست / ایران / ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ کرد در زندان ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ کرد در زندان ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ کرد در زندان ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ

 

به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان ﻣﺴﺌﻮلان ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اهل سنت کرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ می کنند و این ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ است ﮐﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ؛ وﺍﻟﯿﺒﺎﻝ ﻭ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ می باﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻧﺘﺎﺕ ﺭﺍ نمی دﻫﻨﺪ.

ﺣﺘﯽ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺑﺎ ظروف پلاستیکی ﻭ ﮐﭻ ﻭ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺭئیس ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍین که ﺷﻤﺎ ﺯﻧﺪﺍنیان ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎلن های ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮﯼ می کند.

ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ می کند

ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

گفتنی است حدود ۱۰۰ نفر از جوانان اهل سنت کرد در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج در حبس هستند که بیش از ۲۰ نفر از آنها با خطر اعدام مواجه هستند و ۶ نفر دیگر نیز در سال های اخیر اعدام شده اند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *