صفحه نخست / کردستان (صفحه 73)

کردستان

اخبار کردستان

انتقال ۸ زندانی عقیدتی اهل سنت به مکان نامعلوم

انتقال 8 زندانی عقیدتی اهل سنت به مکان نامعلوم

به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان  هشت  زندانی عقیدتی اهل سنت کردستان  به نام های حیدر رشیدی، طالب ملکی، پوریامحمدی، ماموستا خالدمنصور بلاغی، کاوه شریفی، محمدیاور رحیمی و بهمن رحیمی  صبح امروز دهم آبان  ماه توسط وزرات اطلاعات از زندان رجایی شهر به مکان نامعلومی انتقال داده شدند. به گفته نزدیکان این …

ادامه خبر...

تائید حکم اعدام شهرام احمدی و ارسال آن به شعبه اجرای احکام

به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان بعد از تایید حکم اعدام  شهرام احمدی زندانی عقیدتی اهل سنت کرد  در دیوان عالی کشور پرونده این زندانی به شعبه اجرای احکام ارجاع داده شد. شهرام احمدی ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ اهل سنت کرد محبوس در زندان رجایی شهر کرج همزمان با  موج دستگیری های این …

ادامه خبر...

تهدید و اعمال فشار بر خانواده احسان فتاحی فعال ملی مذهبی کرد

تهدید و اعمال فشار بر خانواده احسان فتاحی فعال ملی مذهبی کرد

   به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان  احسان فتاحی فعال ملی مذهبی کرد بار دیگر خبر از اعمال  فشار بر خانواده و نزدیکان خود می دهد . این فعال ملی مذهبی کرد که مهندس برق و نویسنده چندین کتاب در مجالات مختلف می باشد پس از آنچه اذیت و آزار نهادهای …

ادامه خبر...

ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﻼﻗﺎﺕ برای ماموستا خالد منصور بلاغی  

ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﻼﻗﺎﺕ برای ماموستا خالد منصور بلاغی

به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان ماموستا خالد منصور بلاغی  ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬر ﺍﺯ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . به گفته نزدیکان ماموستا خالد در طول چهار ماه گذشته سه بار خانواده این فعال اهل سنت به زندان رجایی شهر کرج مراجعه کرده  اما …

ادامه خبر...

ﺍﻓﺖ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ

به گزارش خبرنگاران آزاد کردستان ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ اهل سنت ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﻮﺵ ﺭﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﮔﻮﺵ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ …

ادامه خبر...